Besluitpunt "Het vervolg in 2021-2023 van het programma Transitie Proefdiervrije / Innovatie"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 46
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierproeven

Volgcommissie(s):

OCW

 

1.

Nederlandse dossiers