Besluitpunt "Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 47
 

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. / Schouten - 2 september 2021 / Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur - 2021Z14851

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

  • Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel om, mede gelet op hetgeen de minister schrijft over de mogelijkheid tot het meegeven van suggesties t.b.v. het actieprogramma, een schriftelijk overleg 'Digitalisering op LNV-terrein' te voeren met als inbrengdatum 14 oktober 2021 om 12.00 uur.
  • Indien daartoe besloten wordt zal er ten behoeve van dat overleg een stafnotitie van de commissiestaven LNV en DiZa worden opgesteld.

DiZa

Volgcommissie(s):