Besluitpunt "Verzending zienswijzen Raad voor Dierenaangelegenheden met kabinetsreactie"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 48a
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor zover het het rapport 'Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw' betreft te agenderen voor het commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel op 4 november 2021.

 

1.

Nederlandse dossiers