Besluitpunt "Verzending zienswijzen Raad voor Dierenaangelegenheden met kabinetsreactie"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 48b
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze voor zover het het rapport 'Digitalisering van de veehouderij'

betreft te agenderen voor het schriftelijk overleg 'Digitalisering op LNV-terrein'

op 14 oktober 2021 om 12.00 uur.

 

1.

Nederlandse dossiers