Besluitpunt "Beantwoording vragen commissie over het gebruik van big data in de landbouw, tuinbouw en visserij"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 49A
 

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. / Schouten - 13 augustus 2021 / Beantwoording vragen commissie over het gebruik van big data in de landbouw, tuinbouw en visserij - 2021Z14267

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te betrekken bij de verdere behandeling van het Kennisthema

'Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij'.

Volgcommissie(s):

DiZa