Besluitpunt "Beantwoording vragen commissie over het gebruik van big data in de landbouw, tuinbouw en visserij"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 49B
 

Zaak:

Stafnotitie - Kennisthema Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij - 2021Z15168

Voorstel:

Ter bespreking: Wenst u aanvullende activiteiten te ontplooien op het kennisthema Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij? Zo ja, wie zijn bereid plaats te nemen in de voorbereidingsgroep? Zo nee, wenst u dit kennisthema hierbij af te sluiten?