Besluitpunt "Rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier""

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 52
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

  • Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Zoönosen en dierziekten.
  • De commissie VWS heeft in de procedurevergadering van 8 september 2021 besloten de commissie LNV te verzoeken de behandeling over te nemen.
 

1.

Nederlandse dossiers