Besluitpunt "Fiche: Mededeling langetermijnvisie plattelandsgebieden EU"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 55
 

Zaak:

Fiche: Mededeling langetermijnvisie plattelandsgebieden EU - 2021Z14957

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en

Visserijraad op 6 oktober 2021.

EU

Volgcommissie(s):

Overige stukken