Besluitpunt "Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 57a
 

Zaak:

 

Voorstel:

De inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2022

vaststellen op 4 oktober 2021 en de minister van LNV verzoeken de beantwoording uiterlijk 1 november 2021 aan de Kamer te sturen.

Noot:

  • De plenaire behandeling van de begroting van LNV is voorzien in week 48

(van dinsdag 30 november t/m donderdag 2 december 2021).

  • De Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) organiseert rondom Prinsjesdag twee workshops over begrotingen en het amenderen ervan.

Geïnteresseerde leden én fractiemedewerkers kunnen zich opgeven via

Plein2

.