Besluitpunt "Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 57b
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking is of de commissie behoefte heeft aan een wetgevingsoverleg.

Daarvoor bestaan twee opties: 1. In de vorm van een begrotingsonderzoek; 2.

een wetgevingsoverleg over een deel van de begroting.