Besluitpunt "Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 57c
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking is of de commissie één of twee rapporteurs wenst te benoemen die namens de commissie de kwaliteit van de begrotingsvoorstellen beoordelen en één of enkele focusonderwerpen aan deze rapporteurs wenst mee te geven.