Besluitpunt "Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 57d
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking is of de commissie een technische briefing over de Strategische

Evaluatieagenda

(SEA) wenst te organiseren.