Besluitpunt "Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 57e
 

Zaak:

 

Voorstel:

Na publicatie van de brief van de Algemene Rekenkamer over de ontwerpbegroting LNV afwegen of behoefte is aan een technische briefing.

Volgcommissie:

RU