Besluitpunt "Brief van de Europese Commissie over de / EC study assessing the cumulative impact of the F2F and biodiversity strategies / [COM(2020)381 and COM(2020)380]"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 58
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking: Wenst de commissie een gesprek met Eurocommissaris

Wojciechowski te voeren over de studie

'Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the

CAPRI model'?

Noot:

Eerder heeft de commissie LNV middels een politiek dialoog verzocht om de publicatie van deze studie naar aanleiding van een rapport van FarmEurope.

Volgcommissie(s):

EU