Besluitpunt "Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 59
 

Zaak:

 

Voorstel:

Besluiten conform voorstellen op de lijst.

Noot:

  • Voor de herziening van de LULUCF-verordening (COM(2021)554), onderdeel van het “

Fit for 55

”- pakket, wordt voorgesteld de kabinetsappreciatie af te wachten en dit vervolgens te agenderen voor het eerstvolgende commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad.

  • Voor de mededeling over de langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU (COM(2021)345) wordt voorgesteld dit te betrekken bij het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2021.
  • Voor de mededeling over de EU-bosstrategie voor 2030 (COM(2021)572)

wordt voorgesteld het BNC-fiche af te wachten en dit na ontvangst te agenderen voor het eerstvolgende commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad

Volgcommissie(s):

EU