Besluitpunt "Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota / ‘Groen in de stad’ van de leden Bromet en Boswijk"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 60
 

Zaak:

Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota ‘Groen in de stad’ van de leden Bromet en Boswijk - 2021Z14909

Voorstel:

Instemmen met de voorgestelde spreektijden.

Volgcommissie(s):

BiZa