Besluitpunt "Overzicht plenaire en dertigledendebatten"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 62
 

Noot:

Debatten

 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid

Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)

 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid

Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)

 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid

Tjeerd de Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)

 • Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog

(aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)

 • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid

Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)

Dertigledendebatten

 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid

Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)

 • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen

Mercosur en de EU

(aangevraagd door het lid

Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)

 • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan

(aangevraagd door het lid

Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)

 • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid

Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)

 • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid

Vestering op 6 april 2021)

(minister LNV, minister BZK)

 • Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof

(aangevraagd door het lid

Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)

 • Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren

(aangevraagd door het lid

Van Meijeren op 7 september 2021) (minister¬

president, minister LNV)

Reeds geagendeerde/betrokken stukken