Besluitpunt "Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Tweede kwartaal 2021"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 69
 

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. / Schouten - 20 augustus 2021 / Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Tweede kwartaal 2021 / 2021Z14451

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.