Besluitpunt "Vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van het 9. / Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 9
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Indien de commissie besluit deze zaak niet controversieel te verklaren, is het voorstel deze te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Stikstofproblematiek

I&W

Volgcommissie(s):

 

1.

Nederlandse dossiers