Brief van de minister van OCW over de evaluatie wet versterking bestuurskracht in mbo en hoger onderwijs

vrijdag 10 september 2021

Bij wetsvoorstel 34251 - Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen is een brief ondergebracht.

Bijlagen