Besluitpunt "Brieven mestdossier waarover de Kamer op voorstel van de commissie / LNV op 7 juli jl. heeft besloten deze van de lijst van controversiële brieven/onderwerpen af te halen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 64E
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. / Schouten - 13 april 2021 / Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Mest van 4 november 2020, inzake opgave en voortgang zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn - 33037- 393

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

Volgcommissie(s):

I&W