Besluitpunt "Brieven mestdossier waarover de Kamer op voorstel van de commissie / LNV op 7 juli jl. heeft besloten deze van de lijst van controversiële brieven/onderwerpen af te halen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 64G
 

Zaak:

 

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mestbeleid op 15 september 2021.

 

1.

Nederlandse dossiers