Besluitpunt "Verzoek van het lid Tjeerd de Groot (D66) om de commissiestaf een vergelijkend overzicht te laten maken van diverse adviezen en rapporten inzake stikstof"

commissie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
vergadering 2021-09-09
volgnummer 75
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten