35927 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2022

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27 september 2021 ingediend door de minister van Financiën, Hoekstra i, de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief i, en de staatssecretaris van Financiën, Van Huffelen i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming voor het jaar 2022 en dat het ook in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2022 en volgende jaren wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen aan te brengen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2022. (Zie de memorie van toelichting.)

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en 24 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 49 moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(409 stuks)

2 21 september 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST359272
Voorstel van wet
 
2 21 september 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST359273
Memorie van toelichting
 
2 22 september 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST359271
Koninklijke boodschap
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.