Europees Parlement stelt Frontex onder curatele

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 21 oktober 2021.

Het Europees Parlement heeft voor de tweede keer over het goedkeuren van de begroting van EU-grensagentschap Frontex gestemd. In een eerder stemming werd de goedkeuring uitgesteld wegens misstanden bij het grensagentschap. GroenLinks stemde vandaag wederom tegen het goedkeuren van de jaarcontrole van 2019, maar een meerderheid van Europarlementariërs stemde deze keer wel voor, in tegenstelling tot de stemming in april. Het Europees Parlement wil nu echter wel een deel van de begroting van volgend jaar bevriezen totdat Frontex het toezicht op het respecteren van mensenrechten verbetert.

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Tineke Strik @Tineke_Strik

Europarlementariër

Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelde hierover namens de Europese Groene fractie: “Alleen als de bescherming van mensenrechten voldoende gegarandeerd is binnen Frontex, kan het agentschap zijn volledige financiering krijgen. Frontex moet zich aan zijn eigen mandaat houden, waaronder het toezien op het naleven van mensenrechten ook valt. Dat is extra belangrijk gezien het wangedrag aan de grenzen dat we in verschillende EU-landen - als Polen, Kroatië, Hongarije en Griekenland - de afgelopen tijd hebben gezien.”

In het rapport voor 2019 staan zeven voorwaarden waaraan Frontex moet voldoen voordat het afgesproken budget kan worden vrijgegeven, waaronder het aanstellen van 20 inspecteurs die toezicht houden op fundamentele rechten bij operaties van Frontex en strengere verplichting voor Frontex om incidenten bij operaties te melden. Dankzij een voorstel van GroenLinks werd daar de extra voorwaarde aan toegevoegd dat Frontex niet mag meewerken met terugkeerbesluiten over asielzoekers van de Hongaarse autoriteiten omdat zij mensenrechten niet respecteren.

Europarlementariër Tineke Strik leidde namens het Europees Parlement een onderzoek naar de betrokkenheid van Frontex bij pushbacks. “Het bewijs dat Frontex onvoldoende toezicht houdt op de bescherming van mensenrechten aan de grens, blijft zich opstapelen en we wachten nog op conclusies van een onderzoek door het anti-fraudebureau OLAF. Ik heb nog geen zelfreflectie gezien bij de leiding van Frontex. Het Europees Parlement maakt opnieuw duidelijk dat Frontex moet veranderen.”

Met een begroting van 310 miljoen euro in 2019, die bovendien de komende jaren sterk toeneemt, is Frontex een van de grootste agentschappen van de Europese Unie. Het Europees Parlement is als een van de twee begrotingsautoriteiten verantwoordelijk voor de controle op de uitgaven van Europees geld.