Europese Commissie mist kans om fossiele leningen van banken aan te pakken

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op woensdag 27 oktober 2021.

De Europese Commissie heeft nieuwe voorstellen gepresenteerd voor de kapitaaleisen aan banken in de Europese Unie. Deze voorstellen zijn de Europese uitwerking van internationale afspraken voor banken, gemaakt in het zogenoemde ‘Basel-raamwerk’. GroenLinks verwelkomt deze noodzakelijke stappen om een aantal zwaktes in bankenregels aan te pakken, maar ziet een grote gemiste kans om nieuwe fossiele leningen door banken tegen te gaan.

Bas Eickhout @baseickhout

Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

Europarlementariër Bas Eickhout: “Financiële stabiliteit is onmogelijk zonder een effectieve aanpak van klimaatverandering. Toezichthouders maken steeds meer werk van klimaatrisico’s, maar er ontbreken nog altijd bijtende Europese eisen die nieuwe fossiele en andere vervuilende leningen effectief tegengaan. Het is een gemiste kans dat de Europese Commissie in haar voorstel banken niet verplicht om de financiering van fossiel als de meest risicovolle kredieten in te schalen. Hiermee verliezen we opnieuw kostbare tijd.”

In de voorstellen van de Commissie worden banken wel verplicht om klimaatrisico’s beter door te rekenen in hun interne risicowegingen en krijgen toezichthouders meer mogelijkheden om in te grijpen als de blootstelling aan vervuilende kredieten te groot wordt. De Europese Centrale Bank (ECB) onderzoekt deze mogelijkheden momenteel. Maar direct bindende hogere kapitaaleisen in de bankenregels voor onder andere fossiele kredieten ontbreken. Daardoor blijft de ECB voorlopig afhankelijk van verschillende toezichthouders en nationale autoriteiten of banken meteen de juiste prikkels krijgen om vervuilende kredieten tegen te gaan.

"De Europese Commissie begon voortvarend met het reguleren van duurzame financiering, maar is hopeloos traag in het tegengaan van vervuilende financiering. Zo blijft een echte verschuiving van miljarden euro’s van fossiel naar duurzaam uit zicht", aldus Eickhout.

Het voorstel van de Europese Commissie kan nog worden aangepast door de nationale regeringen en het Europees Parlement. GroenLinks zal in het Europees Parlement voorstellen indienen voor harde eisen voor fossiele financiering in de Europese bankenregels zodat die sneller en effectiever kan worden tegengegaan.