Vooruitblik: 8 - 21 november 2021

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 5 november 2021.

Raad Economische en Financiële Zaken, 9 november

De ministers zullen de evaluatie van het kader voor economische governance, de energieprijzen en het Bazel III‑pakket bespreken.

Raad Buitenlandse Zaken (Handel), 11 november

De Raad zal zich onder meer buigen over de hervorming van de WTO, de voorbereidingen op de volgende Ministeriële Conferentie van de WTO, en de handelsbetrekkingen EU‑VS.

Raad Economische en Financiële Zaken (Begroting), 12 november

De Raad zal voorbereidingen treffen voor de vergadering van het bemiddelings‑comité over de EU‑begroting voor 2022, en vervolgens zijn sessie hervatten om het akkoord met het Europees Parlement te bekrachtigen of een besluit te nemen over de volgende stappen.

Raad Buitenlandse Zaken, 15 november

De Raad Buitenlandse Zaken zal worden geïnformeerd over actuele zaken en van gedachten wisselen over de Westelijke Balkan en de Sahel.

Raad Landbouw en Visserij, 15 november

De ministers van Landbouw en Visserij zullen conclusies aannemen over de nieuwe EU‑bosstrategie voor 2030.

Raad Buitenlandse Zaken (Buitenlandse Zaken en Defensie), maandag 15 november

De Raad Buitenlandse Zaken zal een gezamenlijke zitting met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie houden om te debatteren over het eerste ontwerp van het "strategisch kompas".

Raad Buitenlandse Zaken (Defensie), 16 november

De Raad Buitenlandse Zaken (Defensie) zal worden geïnformeerd over actuele zaken en van gedachten wisselen over EU‑opleidingsmissies.

Raad Algemene Zaken (Cohesie), 18 november

De Raad zal bespreken hoe het cohesiebeleid kan bijdragen aan het herstel, competitieve duurzaamheid, de groene en de digitale transitie, veerkracht, en aan economische, sociale en territoriale cohesie.

Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkeling), 19 november

De Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkeling) zal spreken over de rol van water in het externe optreden, met speciale aandacht voor Centraal‑Azië. In de marge van de vergadering houden de ministers een informele bespreking met Samantha Power, directeur van het United States Agency for International Development.