Klimaatrechtvaardigheid: geen subsidies meer naar vervuilers

Met dank overgenomen van R.M. (Renske) Leijten i, gepubliceerd op vrijdag 5 november 2021.

Bij de klimaattop in Glasgow buitelen de regeringsleiders over elkaar heen met verklaringen dat het nu écht moet gaan gebeuren met aanpakken van het klimaatprobleem. Het demissionaire kabinet trok bij de begroting bijna zeven miljard euro extra uit om de klimaatdoelen die Nederland moet halen te bereiken. Maar het klimaatbeleid van het demissionaire kabinet faalt, zeker zo lang de investeringen in de fossiele energie gigantisch blijven, stellen Lilian Marijnissen en Renske Leijten. Het is tijd voor een ban op de investeringen in gas, kolen en olie.

Het klimaatbeleid van de afgelopen jaren is gigantisch mislukt. De doelen worden niet gehaald en de manier waarop het klimaatbeleid nu in elkaar zit is oneerlijk. Al voor de recente verhoging van de energieprijzen konden 550.000 mensen hun energierekening niet betalen. Van de klimaatsubsidies voor huishoudens komt 80% terecht bij de rijkste 10% van de Nederlanders. Het overgrote deel komt dus terecht bij de mensen die het geld het minste nodig hebben. Terwijl bedrijven het grootste deel van de uitstoot veroorzaken, wordt hen op dit moment de hand boven het hoofd gehouden met vrijstellingen voor CO2 belasting en miljarden aan subsidies. Dit is funest voor het draagvlak voor klimaatbeleid.

Zelfs de CEO’s van grote bedrijven, zoals Tata Steel, kwamen deze week met een oproep om bedrijven meer CO2 belasting te laten betalen. Het is goed dat zij ook inzien dat het bedrijfsleven een eerlijke bijdrage moet leveren, maar in plaats van het klimaatbeleid over te laten aan de welwillendheid van bedrijven, is het tijd voor duidelijk beleid vanuit de overheid. De aandeelhouders van grote vervuilers hebben de afgelopen jaren verzaakt hun winsten te investeren in verduurzaming. Liever haalden zij de winst uit het bedrijf. Dat is natuurlijk een logisch gevolg van het kapitalisme, waarin winstmaximalisatie voorop staat. Want niet de toekomst van het bedrijf, het belang van de werknemers of de gezondheid van mensen stond voorop, maar het korte termijn belang. Tegelijkertijd worden grote bedrijven aan alle kanten gematst door de overheid.

Het meest stuitende is nog wel dat de overheid nog steeds mega subsidies geeft aan de grote vervuilers. Bedrijven die vaak veel winst maken. Ze weigeren die winst in te zetten om schoner te produceren, maar verdelen die winst liever onder hun aandeelhouders. En vervolgens moet de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor de subsidies. Hiermee gaat elk draagvlak voor klimaatbeleid natuurlijk kapot. Mensen maken zich terecht zorgen over de enorme stijging van de energierekening en zien vervolgens hoe grote bedrijven worden gematst door de overheid. Dat moet stoppen. Wereldwijd wordt er nog 5900 miljard dollar per jaar geïnvesteerd door overheden in de oude fossiele industrie. In Nederland is dit nog steeds ruim 17 miljard euro. Het zou goed zijn als er een algeheel verbod zou komen op foute investeringen in de fossiele industrie, maar een besluit dat we vandaag nog kunnen nemen is om hier in ieder geval geen gemeenschapsgeld meer in te steken. Immers, als je publiek geld wilt ontvangen, dan kun je niet onze toekomst daarmee kapot maken. Een eerste stap voor Nederland zou moeten zijn om, in navolging van landen als de VS en Canada, te stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Maar afgelopen donderdag blijkt dat zelfs daar dit demissionaire kabinet Rutte zich nog niet aan wil verbinden.

Klimaatbeleid zal eerlijk zijn of het zal niet zijn. Dat betekent: geen subsidies meer naar vervuilers.

form.antibot { display: none !important; }

You must have JavaScript enabled to use this form.

Blijf op de hoogte

Naam *

E-mail *

Telefoon

Hou mij op de hoogte van belangrijk nieuws *

Ik wil belangrijk nieuws van Lilian en de SP ontvangen

Lid worden van de SP

Ik wil lid worden van de SP