Strategisch Kompas

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Strategisch Kompas geeft richting aan het Europese veiligheid- en defensiebeleid voor een periode van 5 tot 10 jaar. De belangrijkste prioriteit van het Strategisch Kompas is de zelfredzaamheid van de Europese Unie i.

Het kompas is onderverdeeld in 4 richtingen: crisismanagement, weerbaarheid, capaciteitsontwikkeling en partnerschappen. Ook staat de doelstelling voor de ontwikkeling van een snel inzetbare EU-capaciteit in de vorm van een Rapid Deployment Capacity van vijfduizend man in het Strategisch Kompas.

In juni 2020 heeft de Europese Raad opdracht gegeven voor het opstellen van een Europese defensiestrategie. In de eerste helft van 2021 hebben de defensie ministers van de lidstaten de strategie verder ontwikkeld. In het begin van 2022 volgden de onderhandelingen in de Raad en in maart 2022 is het Strategisch Kompas onder het Frans EU-voorzitterschap i vastgesteld.

Meer informatie