COM(2022)9 EU
Verlenging van Overeenkomst inzake bevordering, beschikbaarstelling en gebruik van Galileo en het gps-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de EG en de VS

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het gps-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the extension of the Agreement on the promotion, provision and use of Galileo and GPS satellite-based navigation systems and related applications between the European Community and its Member States and the United States of America
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)9 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)9
Procedurenummer i 2022/0005(NLE)
Celex-nummer i 52022PC0009

2.

Key dates

Document 14-01-2022
Online publicatie 14-01-2022
Besluit 27-06-2022; Besluit 2022/1089
Bekendmaking in Publicatieblad i 01-07-2022; PB L 176 p. 1-2

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.