Drie moties in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

donderdag 27 januari 2022

Bij wetsvoorstel 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 zijn drie moties ondergebracht.