Europa Vandaag: Hoe stimuleren we gelijke betaling voor hetzelfde werk?

dinsdag 5 april 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Brochure women's empowerment

Hoe stimuleren we gelijke betaling voor hetzelfde werk?

In de plenaire vergadering van het Europees Parlement i wordt gestemd over het voorstel voor een richtlijn voor gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijkwaardige arbeid. Doel van het voorstel is vooral om de handhaving van het grondrecht op gelijke beloning te verbeteren. Met andere woorden: welke maatregelen zijn geschikt om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen die hetzelfde (of gelijkwaardig) werk doen, ook evenveel worden betaald?

Het voorstel wil dit bereiken door organisaties transparanter te laten zijn over hun beloningen, toepassing van de sleutelbegrippen in verband met gelijke beloning, zoals ‘beloning’ en ‘gelijkwaardige arbeid’, te vergemakkelijken en de handhavingsmechanismen te versterken.

Meer gelijkheid is een zaak van lange adem: Het voorstel bouwt voort op een richtlijn en aanbeveling uit 2014 en maakt deel uit van een breder pakket maatregelen om de economische positie van vrouwen te versterken.

Samira Rafaela (D66) is één van de auteurs van het verslag over dit voorstel.


 
eurobiljetten

Raad Economische en Financiële Zaken

De ministers van Financiën bespreken vandaag een mondiaal minimum­belasting­niveau voor grote multinationals. Hiermee moet de 'race to the bottom' waarbij landen met een zo laag mogelijke omzetbelasting multinationals proberen te lokken, tot het verleden gaan behoren.

Daarnaast richt de Raad de schijnwerper weer op de economische en financiële aspecten van de oorlog in Oekraïne. Om hierover tekst en uitleg te geven is de Oekraïense minister van Financiën Serhi Martsjenko aanwezig via videoconferentie. Ten slotte kijken de ministers (ver) vooruit naar de EU-inzet voor de komende G20 top in oktober op Bali.

 

 
Ursula von der Leyen aan de telefoon
Bron: European Commission

Hoe gaat het met de prioriteiten van de Commissie Von der Leyen?

Het EP praat vandaag ook over de vraag in hoeverre de politieke prioriteiten uit het werkprogramma van de Commissie-Von der Leyen i na 2 jaar (en drie maanden) gerealiseerd zijn, of kunnen worden.

Klimaat, digitalisering en het herstel na de coronacrisis waren hierin al belangrijk. Voor Nederland is het interessant of de door de Tweede Kamer benoemde prioriteiten ook overeind blijven.

 

En verder...

Stemt het Europees Parlement onder andere over de handel in emissierechten en de toekomst van de visserij na Brexit. Daarna wordt gedebatteerd over Veiligheid in de EU en het Strategisch Kompas i en geven de Raad en Commissie uitleg over het resultaat van de EU-China top van vorige week.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

5 april

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Samenwerking in het hoger onderwijs

5 april, 10:00

Raad Economische en Financiële zaken

Aspecten van de Oekraïnecrisis

5 april

Europees Parlement

Plenaire vergadering

5 april, 15:45

Eerste Kamercommissie Europese Zaken

Eindverslag Conferentie over de Toekomst van Europa