Raad van State kritisch over wijziging Kieswet voor kiescollege niet-ingezetenen

maandag 11 april 2022, 17:30

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State is kritisch over een voorstel tot wijziging van de kieswet dat een kiescollege regelt voor niet-ingezetenen dat meestemt voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Dat staat in een advies dat vandaag openbaar is gemaakt.

Op dit moment hebben Nederlanders die in het buitenland wonen (niet-ingezetenen) geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Zij kunnen immers niet stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. In een wetsvoorstel om de grondwet te wijzigen wordt voorgesteld Artikel 55 i te wijzigen zodat niet-ingezetenen stemrecht krijgen voor een afzonderlijk kiescollege. Dat kiescollege zal dan voor de niet-ingezetenen stemmen op kandidaten voor de Eerste Kamer, net als de leden van de Provinciale Staten.

In de kieswet wordt nader geregeld hoe dit kiescollege vorm moet krijgen. In het wetsvoorstel staat dat alleen niet-ingezetenen verkozen kunnen worden in het kiescollege. Hierdoor bestaat volgens de Raad van State het risico dat er onvoldoende kandidaten zijn. Verder is de Raad van State kritisch over de mogelijk te zware invloed van het kiescollege op de samenstelling van de Eerste Kamer. De invloed wordt bepaald aan de hand van de stemwaarde, waarbij het aantal geregistreerde kiesgerechtigden maatgevend is, en niet het aantal kiezers. Mocht de opkomst van de kiezers buiten Nederland veel lager zijn dan de opkomst bij de verkiezing voor de Provinciale Staten, dan zou dit door de berekeningswijze van de stemwaarde kunnen leiden tot een onevenredige invloed van kiezers voor het kiescollege, zo stelt de Raad van State. Het wetsvoorstel ligt nu voor bij de Tweede Kamer.

Bron: Raad van State