Wetsvoorstel inrichting kiescollege Eerste Kamer voor niet-ingezetenen aangenomen in Tweede Kamer

vrijdag 16 september 2022, 11:30

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de inrichting van een kiescollege Eerste Kamer voor niet-ingezetenen en de daarvoor benodigde wijziging van de Kieswet aangenomen. De fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie-Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid-Gündoğan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en BBB hebben voor het wetsvoorstel gestemd waardoor het met een ruime meerheid is aangenomen.

Met deze uitvoeringswetgeving wordt invulling gegeven aan het plan voor de oprichting van een kiescollege waardoor in het buitenland wonende Nederlanders ook kunnen stemmen voor de Eerste Kamer.

Voor de oprichting van dit kiescollege was een wijziging van de Grondwet nodig die in 2020 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ingediend. In 2020 namen de Tweede en Eerste Kamer het voorstel aan in de eerste lezing. In 2022 werd het voorstel ook aangenomen in tweede lezing, conform de procedure voor grondwetswijziging.

Bron: Tweede Kamer