Een debat over de inhoud, niet over de vorm

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op woensdag 27 april 2022.

Op zondag 24 april werd Emmy Mol door het bestuur van Volt ingestemd als interim co-voorzitter, na het terugtreden van Peter Paul de Leeuw en Sacha Muller. Zij gaven beiden aan dat de drukte van een eigen bedrijf, een gezin en een intensieve baan als interim co-voorzitter van Volt een onmogelijk en slopende opgave is. Tijd om uitleg te vragen aan onze nieuwe interim co-voorzitter over de vraag wat haar persoonlijke drijfveren zijn en waarom zij deze taak op zich neemt.

“We hebben het afgelopen jaar ervaren dat een grote vereniging meer in de spotlight staat. We merken dat de werkdruk hoog is en vooral dat je in altijd iemand standby moet hebben voor onverwachte ontwikkelingen. Daarbij wil je ook genoeg tijd hebben om in direct contact te staan met de leden door met regiobesturen te spreken en langs te gaan op evenementen overal in het land. Met een fulltime baan ‘ernaast’ is snel reageren op belangrijke momenten, in rust vooruitkijken, en tijd maken om leden te spreken eigenlijk gewoon onmogelijk. We zaten de afgelopen maanden op sommige momenten twee keer per dag in overleg. Dat kun je niet vragen van iemand die ook nog een fulltime baan heeft.

Dat kan je op een aantal manieren oplossen: Je kunt meer vrijwillige bestuursleden aannemen, maar dan kan je moeilijker beslissingen nemen en is de onderlinge afstemming nòg ingewikkelder. Bovendien, probeer er maar mensen voor te vinden: tot nu toe waren er elke keer minder aanmeldingen dan open plekken in het bestuur.

Je kunt er ook voor kiezen om het bestuur te professionaliseren en betaalde bestuursleden in te stellen die daar hun baan van maken. Wij denken dat de laatste variant voor Volt de beste optie is en willen dat goed uitwerken. Voordat we dat gedaan hebben, de leden ermee ingestemd hebben én de leden na open werving nieuwe co-voorzitters hebben aangesteld, hebben we een goede tijdelijke oplossing nodig. Anders zitten we nog meer dan zes maanden met dezelfde uitdaging. Ik kan die rol snel tijdelijk invullen. Ik ben al een twee jaar bestuurslid bij Volt, dus ik ken Volt, de cultuur en de uitdagingen van het bestuur door en door. Daardoor kunnen we snel verder.”

Emmy Mol

Geboren in 1991 in Weert

Woont in Amsterdam

Hobbies: Zeilen, hockey en skydiven

Leuk weetje: heeft een zeilboot op het Markermeer

Opleiding

2014 Bachelor Applied Psychology

2016 Master Sociology, Comparative Organisation & Labour studies

Werkervaring

2016 Researcher bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

2019 Policy Coordinator bij European commission (detachering)

2020 Senior beleidsadviseur Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (detachering)

2020 Onderzoekscoördinator en gedragsadviseur bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Volt

2020 Board member policy

2022 Interim co-voorzitter

Je bent binnen Volt inmiddels een ervaren bestuurder met de portefeuille beleidsontwikkeling. Je kent de organisatie door en door en bent heel erg actief tijdens campagnes. Waarom nu de stap naar interim voorzitter?

“Ik heb de keuze gemaakt om mijn baan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie op te zeggen en de komende maanden fulltime voor Volt aan de slag te gaan. Daar zit natuurlijk altijd een persoonlijk risico aan, want niemand belooft me dat ik weer terug mag komen als ik hier klaar ben. Toch doe ik dat, omdat ik het gedachtegoed van Volt erg waardevol vind en mijn medebestuurders mij het vertrouwen geven dat ik op deze plek waarde toevoeg. Alles bij elkaar vind ik het een grote uitdaging, maar ga ik hem samen met mijn medebestuurders aan.”

Je was wel heel plotseling voorzitter, aan het einde van een roerige periode. Daarnaast was de timing van het aftreden van de oude voorzitters pikant, juist op het moment dat het bestuur verantwoording aflegde. Hoe is dat tot stand gekomen?

“We moesten zelf ook nog wennen aan de gedachte van een betaalde bestuurder. Met het uitvallen van Sacha werd de workload nog hoger. Het congres had net vier nieuwe bestuursleden benoemd, die zich nog in hun dossiers moesten inwerken. Daarnaast zag ik Peter Paul ook snel opbranden, met een groeiend bedrijf en zo’n dertig uur per week voor Volt aan de slag.

En dan met zijn allen in een wereld terechtkomen die we daarvoor niet kenden: veel media aandacht, een kort geding en in de eerste plaats de meldingen van grensoverschrijdend gedrag. We moesten ons inlezen, met deskundigen praten en niet vergeten tijd voor de leden maken. Het was ongelofelijk spannend en intensief.

Ik begrijp de vraag over de aftredende voorzitters. Ze hebben hun aftreden uitgesteld tot het congres om met het volledige bestuur verantwoording aan de leden af te leggen. Peter Paul was bij die vergadering aanwezig en heeft als voorzitter het woord gevoerd. Na het debat zijn ze afgetreden. Dat is de bestuurlijke transparantie die je graag bij Volt ziet.”

En dan wordt jij interim voorzitter van Volt. Hoe werkt dat?

“We vinden het belangrijk om geen vacuüm te laten ontstaan. Daarom stap ik tijdelijk in de rol van Interim Co Voorzitter. Daardoor kunnen we snel door met de opdrachten die we van het congres hebben. We moeten een raad van advies instellen, een presidium aanstellen en op het laatste congres hebben we een werkgroep geïnstalleerd die de periode rond het aftreden van Nilüfer gaat evalueren. Nu werken we aan een voorstel dat door het volgende congres kan worden geaccordeerd. We willen zo snel mogelijk weer twee co-voorzitters hebben die door de leden zijn benoemd.”

Van een voorzitter verwachten we richting. Wat wordt jouw grote boodschap voor Volt?

“(Lachend) Ik denk dat we samen Volt vormen en dat ik de komende tijd het beleid dat we hebben ingezet samen uitvoeren. Ik heb wel een paar gedachten hoe we de waarden van Volt beter kunnen communiceren en ik wil deze wel wat meer onder de aandacht brengen. Ik wil daarnaast ook verbinden, en organisatiestructuren verbeteren. Zodat iedereen weet wanneer die bij kan dragen. We verzanden nu nog te vaak in een onmogelijke zoektocht in procedures. Dat leidt af van de inhoud. De Nederlandse kiezers en de leden van Volt zitten daar niet op te wachten. Die willen dat we een beweging zijn voor debat en inhoud. Ik wil vooral dat platform voor debat over die inhoud bouwen, niet over de vorm. Als ik één doel moet formuleren voor mijn voorzitterschap is het dat.”