Het Europees Parlement stemt in met Volt’s visie voor nieuwe Europese kieswet

Met dank overgenomen van Volt Nederland (Volt) i, gepubliceerd op dinsdag 3 mei 2022.

Na intensieve onderhandelingen over de Europese kieswet, de wet die reguleert hoe Europese verkiezingen worden gehouden, heeft het Europees Parlement vandaag ingestemd met een nieuwe en ambitieuze kieswet. Volt Europa’s Europarlementariër Damian Boeselager onderhandelde voor deze wet namens de Europese fractie de Groenen/Vrije Europese Alliantie. Voor Volt is dit akkoord één van de belangrijkste mijlpalen in het Europees Parlement tot nu toe.

Transnationale kieslijsten

De tekst van de nieuwe kieswet bevat belangrijke voorstellen uit Volt’s programma voor het Europees Parlement, zoals het introduceren van transnationale kieslijsten, het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar en de gelijke representatie van mannen en vrouwen op het stembiljet. De nieuwe wet van het Europees Parlement geeft alle kiezers twee stemmen: een stem voor kandidaten in nationale kiesdistricten en een stem voor een EU-breed kiesdistrict, met 28 extra kandidaten die verkozen zijn op basis van transnationale kieslijsten.

Echt Europese verkiezingen

Volt is uniek in Europa, als pan-Europese partij met als doel om een echte Europese democratie tot stand te brengen. De tekst van dit wetsvoorstel brengt dat doel een stuk dichterbij: het zal resulteren in daadwerkelijk Europese verkiezingen en zorgt ervoor dat de regels voor deze verkiezingen beter, eerlijker en inclusiever worden. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een fundamentele verbetering van de structuur van de Europese Unie.

Damian Boeselager, Europarlementariër voor Volt Europa en verantwoordelijke voor de onderhandelingen namens de Groenen/VEA: “Voor Volt Europa en voor mijzelf betekent deze stemming een belangrijke mijlpaal voor ons project om een échte pan-Europese democratie tot stand te brengen. Vandaag de dag is dit voor Europa belangrijker dan ooit.”

Laurens Dassen, fractievoorzitter voor Volt Nederland in de Tweede Kamer: “Dit brengt een Europese democratie dichterbij en het is dus ook een belangrijke stap! Om grote uitdagingen als klimaatverandering, eerlijke belastingen en de veiligheid van de EU aan te pakken moet de politiek uit de nationale zuil komen en voor het gedeelde belang van Europeanen gaan staan. Dit voorstel, waarmee je vanaf 2024 ook op op Europése lijsten kan stemmen, zet een stap in die richting. Ik ben dan ook trots op Volt-Europarlementariër Damian Boeselager die namens de Groenen over deze wet onderhandeld heeft. Nu is het aan de lidstaten om dit voorstel verder te brengen. Volt zal het kabinet in de Tweede Kamer dan ook uitdagen om dit voorstel te steunen.”