36094 NL - wetsvoorstel
Versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 mei 2022 ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Vijlbrief i.

 

Het wetsvoorstel houdende wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35603) verankert de publiekrechtelijke aanpak van de versterkingsopgave. Het doel is het bereiken van veilige gebouwen in Groningen en biedt een navolgbaar en transparant versterkingsproces voor de gebouwen in Groningen. De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, waaronder gemeenten, worden vastgelegd en de positie van de eigenaar wordt verbeterd. Tevens worden er mogelijkheden geboden om de uitvoering te versnellen. Middels de novelle verbetering uitvoerbaarheid (36094) wordt uitvoering gegeven aan de wijziging van onderdelen gericht op ondersteuning voor bewoners (Kamerstuk 35603 nr. 38) en versterken in eigen beheer (Kamerstuk 35603 nr. 68).

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Versterking van gebouwen in de provincie Groningen i.

1.

Volledige titel

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en elf amendementen ingediend.

3.

Documenten

(102 stuks)

2 4 mei 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST360941
Koninklijke boodschap
 
2 4 mei 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST360942
Voorstel van wet
 
2 4 mei 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST360943
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.