Stemmingen moties Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen moties Evaluatie Wet versterking bestuurskracht
Document­datum 10-05-2022
Publicatie­datum 10-05-2022
Nummer HTK20212022-77-22
Kenmerk 34251;97; 34251;98; 34251;99
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

22

Stemmingen moties Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht,

te weten:

  • de motie-De Hoop/Westerveld over in gesprek gaan over het niet benutten van de mogelijkheid van eenmalige vrijstelling van collegegeld bij zitting in medezeggenschapsraden (34251, nr. 97);
  • de motie-Westerveld/De Hoop over landelijke richtlijnen voor vergoedingen voor medezeggenschapsleden uit het studentenondersteuningsfonds (34251, nr. 98);
  • de motie-Westerveld/Kwint over het functioneren van de bestuursstructuur in het primair en voortgezet onderwijs evalueren (34251, nr. 99).

(Zie vergadering van 20 april 2022.)

In stemming komt de motie-De Hoop/Westerveld (34251, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gün-dogan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gün-dogan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld/De Hoop (34251, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gün-dogan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Belhaj, D66.

Mevrouw Belhaj (D66):

D66 wordt geacht voor de motie op stuk nr. 97 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dank u wel. We zullen dit opnemen in de Handelingen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Kwint (34251, nr. 99).

Tweede Kamer

Stemmingen moties Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

10 mei 2022 TK 77

77-22-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.