Jaarverslag Nationale Ombudsman: 'De burger kan niet wachten'

woensdag 11 mei 2022, 17:00

DEN HAAG (PDC i) - In de periode dat het Kabinet demissionair was, is er volgens de Nationale ombudsman i, Reinier van Zutphen, te weinig gebeurd en te veel beloofd. Hierdoor is, in combinatie met ingrijpende coronamaatregelen en politieke crises, het vertrouwen van de burger in de overheid verder onder druk gezet. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Ombudsman. Van Zutphen beveelt aan dat het overheidsbeleid beter aangepast zou moeten worden op het belang van de burger. 'Nu is het tijd voor actie. De burger kan niet wachten.'

In het rapport worden vijf thema's uitgelicht en gecombineerd met een aantal aanbevelingen. Toegang tot sociale en zorgvoorzieningen is een belangrijk knelpunt. Regelingen vanuit de overheid zijn soms zodanig complex, dat mensen geen toegang krijgen tot essentiële voorzieningen, zoals ondersteuning voor mantelzorgers. Ook kaart de ombudsman enkele misstanden op het gebied van fundamentele rechten aan, zoals misbruik van het geweldsmonopolie of het ongegrond inperken van van rechten en vrijheden. Als laatste geeft Van Zutphen aandacht aan de leefbaarheid. Gaswinning heeft verregaande gevolgen voor de leefbaarheid in Groningen en Drenthe en burgers worden door de overheid niet voldoende op de hoogte gehouden, stelt hij.

Het rapport is een samenwerking van drie Ombudspersonen: de Nationale Ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman. De Ombudsman moet als onafhankelijk instituut de burger helpen te beschermen tegen wangedrag van de overheid. Jaarlijks brengt de Nationale ombudsman verslag uit van zijn werkzaamheden aan de Tweede Kamer.

Bron: Nationale ombudsman, NRC