Besluitpunt "Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19-5-2022"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 1B
 

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, P.H. / van Meenen (D66) - 19 mei 2022 / Verzoek lid Van Meenen om reactie minister op Bericht van docent speciaal onderwijs: docenten speo gaan erop achteruit in het nieuwe CAO akkoord / Primair Onderwijs - 2022Z09508

Voorstel:

Ter bespreking.

Mededelingen