Besluitpunt "Vervallen van de 1,5 meter-maatregel en overgang naar fysiek vergaderen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 2
 

Noot:

Zoals aangekondigd in de brief van de Kamervoorzitter d.d. 22 maart 2022, wordt na het meireces de 1,5 meter-maatregel niet langer verwerkt in de vergaderopstelling van de grote en kleine commissiezalen. Alle activiteiten in fysieke vorm zijn weer mogelijk en de beperkingen zijn komen te vervallen.

Dit betekent dat ook procedurevergaderingen weer fysiek worden georganiseerd.

Besluitvorming in de procedurevergadering vindt plaats op basis van aanwezige leden

, conform artikel 7.20 RvO. Voor bezoekers is het mogelijk om te kunnen plaatsnemen op de publieke tribunes in de commissiezalen.

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten

Brievenlijst