Besluitpunt "Bijsturing Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs): tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 6
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat op 24 mei a.s. over het Nationaal Programma Onderwijs

 

1.

Nederlandse dossiers