Besluitpunt "Hoofdlijnen (middel)lange termijn aanpak COVID-19 voor het onderwijs"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 7
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (Aanhouden in afwachting van de uitwerking voor de zomer?).

Noot:

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt, zodat scholen en onderwijsinstellingen zich kunnen voorbereiden op de vier scenario’s zoals geschetst in eerdergenoemde brief van de minister van VWS.

In de uitwerking houden de bewindslieden rekening of en welke aanvullende besluitvorming en regelgeving nodig is waarbij de bestaande budgettaire kaders hierbij leidend zijn en zij verwachten de hierover voor de zomer nader te kunnen informeren.

 

1.

Nederlandse dossiers