Besluitpunt "Verslag van schriftelijk overleg over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit WEB houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 8B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Is aan de orde geweest bij emailprocedure d.d. 21 april jl. geen aanmeldingen voor 2MD; v.k.a.

 

1.

Nederlandse dossiers