Besluitpunt "Onderzoeksrapport Professionalisering van leraren en docenten - / Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de / Lerarenbeurs"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 9
 

Zaak:

 

Voorstel:

Aanhouden in afwachting van de binnenkort te verwachten kabinetsreactie.

Noot:

De Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de kabinetsreactie op dit rapport

 

1.

Nederlandse dossiers