Besluitpunt "Antwoorden op schriftelijk overleg over de resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 10B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (tweeminutendebat of v.k.a.?)

 

1.

Nederlandse dossiers