Besluitpunt "Visie op genderverschillen in het onderwijs en reactie op rapporten van de Onderwijsraad en Stichting School & Veiligheid"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 13a
 

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. / Dijkgraaf - 12 mei 2022 / Visie op genderverschillen in het onderwijs en reactie op rapporten van de / Onderwijsraad en Stichting School & Veiligheid - 2022Z09261

Voorstel:

Agenderen voor commissiedebat over de Staat van het Onderwijs.