Besluitpunt "Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten van 4 april 2022"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 14
 

Zaak:

 

Voorstel:

T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake herinvoering van de basisbeurs.

 

1.

Nederlandse dossiers