Besluitpunt "Antwoord feitelijke vragen inzake Vierde Incidentele Suppletoire / Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 16B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

 

1.

Nederlandse dossiers