Besluitpunt "Beantwoording vragen commissie over het Interdepartementaal / Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel / (Kamerstuk 35570-VIII-213)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 17A
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor een te plannen commissiedebat over onderwijshuisvesting funderend onderwijs (kort na zomerreces?).

 

1.

Nederlandse dossiers